اطلاعات تماس

آدرس دفترمرکزی
کرج-میدان استاندارد-شهرک صنعتی کامیونداران

مدیریت شرکت : آقای نادی ۰۹۳۶۲۶۱۳۳۰۹ – ۰۹۱۲۷۱۱۷۶۰۶

ایمیل: info@halldjuicer.com
وبسایت: http://halldjuicer.com

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما