آرشیو: آب انار گیری (برچسب های مرتبط نمونه کار)

photo_2019-04-16_11-15-25

۱۹

فروردین۱۳۹۸

ضد فرسایش در مقابل اسید

0    
صفحات به کار برده شده در دستگاههای هالد از نوع آلیاژی بوده که کاملا ضد فرسایش در مقابل اسیدهای موجود در مواد غذایی هست می باشد.
۱۹ فروردین, ۱۳۹۸admin_hall